Mirësevini ne DRM Berati Kontaktet!

Email:    drm.berati@akm.gov.al  arm.berati@gmail.com

Telefoni:  +355 322 33 955

Adresa:    Bulevardi "Republika", Godina e Keshillit te Qarkut, Kati 2

Qyteti:    Berat